BEOBALET – ČAROBNI SVET UMETNOSTI, KULTURE I MAŠTE

Škola baleta, napravljena specijalno za decu uzrasta od 3 do 15 godina, počinje da radi na novoj lokaciji u kompleksu West65. Program ove škole osmišljen je tako da svako detinjstvo bude zanimljivo, puno izazova, iskustva i saznanja u kome će deca razvijati veštine, potencijale, svoju ličnost i telo. BeoBalet veruje da se deca vaspitavaju primerom, tako da će ovo biti idealna prilika da mame, zajedno sa profesorima, direktno prenesu deci kulturu vežbanja i učestvovanja u grupnom radu.

NOVI BEOGRAD | WEST 65 | Omladinskih brigada 86

TEL 011 2662020
MOB 064 1956921
OFFICE@BEOBALET.COM
WWW.BEOBALET.COM