Primenjene tehnologije

Višenamenski kompleks u bloku 65 je prvi projekat na Balkanu u kojem će se, u saradnji sa kompanijom BEXEL, od idejnog rešenja do uspešne realizacije primenjivati najsavremenija kompjuterska tehnologija virtuelnog projektovanja i izgradnje (VDC).

VDC tehnologija podrazumeva izradu detaljnog, virtuelnog 4D modela projekta, koji inženjerima omogućava da čitav kompleks objekata sagledaju kako u prostornom, tako i u vremenskom smislu – tokom celog životnog ciklusa. Na osnovu kompjuterskog modela moguće je formirati detaljan dinamički plan izgradnje, obezbediti optimalno korišćenje mehanizacije i radne snage i postići visok nivo energetske efikasnosti objekata.

Preliminarne kompjuterske simulacije celokupnog procesa izgradnje i primena brojnih optimizacionih metoda garantuje visok kvalitet izrade i poštovanje ugovorenih rokova.