Tehnički podaci

  • Površina parcele 30 316 m2
  • Nadzemna površina objekata: 106 106 m2
  • Podzemna površina objekata: 46 331 m2
  • Broj stanova: 514
  • Broj lokala: 100
  • Površina poslovnog prostora i apartmana: 37 058 m2
  • Broj parking mesta: 1 324
  • Površina otvorenog prostora: 15 484 m2
  • Broj novih sadnica: 172