Trgovinski deo

west65 Trgovinsko-uslužni deo kompleksa čine lokali smešteni u prizemlju stambenih objekata i modernom trgovinskom centru. Svi sadržaji su pažljivo osmišljeni i koncipirani tako da odgovore zahtevima svih korisnika.

Po ugledu na pešačke zone karakteristične za centar grada i prestižne trgovinske centre, planirani su:

 • supermarket i specijalizovane prodavnice robe široke potrošnje,
 • prodajni prostori poznatih robnih marki,
 • ugostiteljski i uslužni objekti,
 • spa i wellness centar,
 • objekti sa raznim zabavnim sadržajima

kao i mnogi drugi.

PARAMETRI

 • Broj lokala: 100
 • Parkiranje: 545 mesta u podzemnoj garaži

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • prvoklasni uvozni materijali i oprema
 • ekonomičan sistem grejanja*
 • centralni sistem hlađenja
 • centralni sistem ventilacije**
 • fleksibilna organizacija po principu otvorenog prostora
 • osnovna završna obrada, u cilju prilagođavanja specifičnim potrebama korisnika
 • fizičko-tehničko obezbeđenje
 • video nadzor i kontrola dostupa
 • profesionalna služba održavanja i upravljanja

* individualni za lokale u prizemlju stambenih objekata i centralni za lokale u sklopu trgovinskog centra
** za lokale u sklopu trgovinskog centra i opciono za lokale u prizemlju stambenih objekata